Begin 2000 verscheen ’t Geluck waeit niemand in den mond. De presentatie van deze uitgave in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA) markeerde om te beginnen de voltooiing van het restauratieproject: De Kaartenbak van De Ammoniet. In dat project had hij vanaf 1995 met restauratiedrukken extra middelen voor de UBA opgebracht ten behoeve van noodzakelijke restauraties en conserveringen. Ook markeerde deze uitgave 25 jaar actief verzamelbeleid van Nederlands margedrukwerk door de Zeeuwse Bibliotheek (ZB).

Daarnaast verscheen ’t Geluck... ter gelegenheid van twintig jaar margedrukken van De Ammoniet. In nauwe samenwerking met Ronald Rijkse (ZB) was deze bibliografie tot stand gekomen. De uitgave was als restauratiedruk verkrijgbaar en de opbrengst diende restauratie- en conserveringsdoelen bij de UBA én de ZB. Voorts markeerde deze uitgave 25 jaar actief verzamelbeleid van de (ZB) van het Nederlandse margedrukwerk.

De presentatie van ’t Geluck vormde op 13 januari 2000 ten slotte de opening van de tentoonstelling: Letter, drukker, drukletters – moderne typografie in de UB. Die tentoonstelling gold als ‘eresaluut’ voor het aandeel van margedrukkers aan de ontwikkeling van de moderne typografie.

't Geluck waeit niemand in den mond...