In 1814 werd de eerste snelpers geïntroduceerd. Friedrich König ontwikkelde die pers voor The Times. Met de komst van de snelpers werd de drukpers een industriële machine. In Nederland brak de snelpers pas in de tweede helft van de negentiende eeuw door. Frans A. Janssen gaat in op de moeizame introductie en de concurrentiestrijd van zowel bouwers als handelaren van snelpersen. (Bibl. 1.1.7; klik en ga naar p. 122)

Auteur: Frans A. Janssen

GB 7