De negentiende eeuw kende in het grafisch bedrijf revolutionaire technische doorbraken, zoals op het gebied van beeldvervaardiging en reproductie. In deze bijdrage gaat Johan de Zoete in op de ontwikkeling van de ‘anaglyptografie’ (reliëfgravuredruk) en de rol die Jan Dam Steuerwald daarin speelde. Daarnaast gaat hij in op de betekenis van die techniek. (Bibl. 1.1.6; klik en ga naar p. 121) 

Auteur: Johan de Zoete

GB 6