Een knechtsbus was in de Vroegmoderne Tijd een ondersteuningsfonds bij ziekte, ouder worden en overlijden. Zo’n knechtsbus stond onder direct toezicht van de vroedschap, niet van het gilde. Alleen de stad Utrecht heeft een knechtsbus voor drukkersknechten gekend. Aan de hand van de jaarrekeningen van 1742-1792 onderzoekt Rindert Jagersma de toenmalige praktijk van deze bus.

Auteur: Rindert Jagersma

GB 20