De oudst bekende letterproef van de Elzeviers is Specimen Typorum Johannis Elsevirii uit 1658. Bert van Selm bespreekt in deze bijdrage het enig bewaard gebleven exemplaar dat zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt. Hij gaat daarbij in op de grote betekenis van deze letterproef, zowel voor de Elzeviers destijds als voor het bibliografisch onderzoek in onze tijd. (Bibl. 1.1.2; klik en ga naar p. 120)

Auteur: Bert van Selm

GB 2