Met een intrigerende afbeelding en een spreuk (motto) in hun beeldmerk maakten drukkers en boekverkopers in vroeger tijden duidelijk hoe zij in het leven stonden. Paul Hoftijzer richt zich in zijn bijdrage op de ontwikkeling van Leidse drukkersmerken van de vijftiende tot de achttiende eeuw. Van 29 beeldmerken verklaart hij beeltenis en motto.

Auteur: Paul Hoftijzer

GB 19