De Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) streeft ernaar de persoonlijke bibliotheek van Johan Huizinga (de auteur van o.a. Herfsttij der Middeleeuwen) weer bijeen te brengen. Anton van der Lem schetst in zijn bijdrage een beeld van Huizinga en diens ‘historische sensatie’ en gaat in op raadsels rond diens privébibliotheek. Hij besluit met een overzicht van in de UBL reeds aanwezige werken.

Auteur: Anton van der Lem

GB 16