Digitalisering van oude gedrukte werken biedt een belangrijke bijdrage aan de verspreiding en het behoud van tekst en beeld. Er is echter papiergebonden informatie die men op een scan niet terugvindt. Porck geeft strooizand, vouwschema’s en diatomeeën als voorbeeld, die als marker voor tijd en plaats van oorsprong van het papier kunnen dienen. Hij pleit voor aandacht bij digitalisering en conservering hiervoor.

Auteur: Henk Porck

GB 15