Lezen laat weinig sporen na, maar hoe meer lezen als activiteit geïnstitutionaliseerd was, hoe groter de kans dat in archieven sporen daarvan terug te vinden zijn. In zijn bijdrage gaat Rick Honings, met het Regionaal Archief en de Leydse courant als belangrijkste bronnen, op zoek naar de leescultuur van Leidse leesgezelschappen in de eerste decennia van de negentiende eeuw.

Auteur: Rick Honings

GB 14