In zijn bijdrage over oude drukken onderzoekt Piet Verkruijsse de relaties van inhoud, lettertypen en formaat met die van veronderstelde doelgroepen. Als bron diende de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN) i.s.n. Zijn experiment leidde tot verrassende conclusies, zoals het feit dat tot ver in de negentiende eeuw de romein en niet de Gotische letter dominant was.

Auteur: Piet Verkruijsse

GB 13