In de Bibliotheca Rosenthaliana bevindt zich een onbekend gebleven kastje met Hebreeuwse en Jiddische stempels en matrijzen van de zeventiende- en achttiende-eeuwse drukkers en lettergieters van het geslacht Athias. In 2001 gaf Tetterode ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan dit kastje in permanente bruikleen aan de UvA. Adri K. Offenberg reconstrueert de geschiedenis van die schat.

Auteur: Adri K. Offenberg

GB 12