Minotaurus Boekwinkel opende op 21 mei 1995 een extra ruimte voor bijzondere activiteiten. Gerard Unger schreef voor die gelegenheid een tekst over de staartletter 'g'. Het was hem in zijn jeugd al opgevallen dat sommige letters aan de rand van het blikveld een grotere dichtheid vertonen. De Hollandse Mediaeval blijkt echter een uitzondering te zijn. (Bibl. 1.1.6A; klik en ga naar p. 122)

Auteur: Gerard Unger

Bijlage 3