Het Groeiboek is de titel van een project dat op 31 maart 1987 gestart is door Bert van Selm en De Ammoniet. Het doel ervan is de aandacht te vestigen op onbekende of weinig bekende feiten uit de Nederlandse boek- en drukgeschiedenis en daar in ruimere kring bekendheid aan geven. Paul Hoftijzer, Berry Dongelmans en Anton van der Lem voer(d)en na het overlijden van Bert van Selm in 1991 de redactie, De Ammoniet verzorgt de coördinatie en productie vanaf 1987.

Aan het project ging een proefreeks van zes uitgaven vooraf onder de noemer Aspecten. Deze zijn hier ook opgenomen. Het Groeiboek zelf verschijnt vanaf 1987 in losse afleveringen. In een speciale cassette kunnen de 150 abonnees de hoofdstukken bewaren. Na voltooiing van het werk kan men het geheel laten binden. In november 2017 verscheen het afsluitende, twintigste hoofdstuk (‘GB 20’). Naast deze twintig hoofdstukken verschenen ook drie op zichzelf staande bijlagen. Dit jaar verschijnt het voorwerk, het nawerk zal in 2019 Het Groeiboek voltooien.

Cassette met hoofdstukken. Ontworpen en vervaardigd door Bert Weijermars. 
(Foto: Ingrid Arentsen, Foto Modern, Lochem; 2017)

Het Groeiboek

Aspecten